‘Mars en Mercuriussymposium / webinar 2020’ VERANKERING VAN DE KRIJGSMACHT IN DE VERANDERENDE SAMENLEVING

‘Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving’

Een terugkeer naar nationalisme en een verharding in internationale relaties: wereldwijde trends en ontwikkelingen die door de coronacrisis in het spotlicht gezet en zelfs versterkt zijn. Dat de coronacrisis impact heeft op onze samenleving is voor iedereen duidelijk. Dat de krijgsmacht een significante rol speelt in de aanpak van de crisis ook. Maar hoe verhouden zich de mondiale ontwikkelingen nu tot de nationale ontwikkelingen? En welke - veranderende - rol speelt de krijgsmacht daarin?

Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:

15:00 Opening door Han ten Broeke MSc, Director of Political Affairs bij HCSS (moderator)
15:10 De afbrokkeling van het multilateralisme: gevolgen voor EU en NAVO? door Jack Thompson PhD MA, (Strategic Analyst HCSS, Engelstalig)
15:40 Internationale ontwikkelingen en hun invloed in Nederland, door Kol Hans van Dalen (Staf CLAS)
16:10 Korte pauze
16:20 Het Territoriaal Operatiecentrum (TOC): doel, visie en ervaringen, door Kol Piet Hagenaars (C TOC)
16:50 Reservisten: schakel tussen krijgsmacht en samenleving, door Lkol Rob Moerman (Bureau Reservisten Staf CLAS)
17:20 Wrap Up, door Genm Rob Jeulink (P-CLAS)
17:35 Q+A, chatvragen, door Han ten Broeke
17:50 Afronding door Han ten Broeke

info en aanmelden? klik hier.