Nieuws

Algemene Leden Vergadering

Webbeheerder
23 november 2019

De jaarafsluiting van de Genie zal dit jaar plaats vinden In Oirschot en in het teken staan van:

 

DE TROTSE VETERAAN

 

Deze jaarafsluiting wordt voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering van de VVRG

 

Het bestuur van de VVRG nodigt haar leden, alle veteranen van het Regiment Genietroepen zowel actief als postactief, uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019 

 

de zevende algemene ledenvergadering van de VVRG

 

Datum:

Donderdag 12 december 2019

Locatie: 

Filmzaal van de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot

Ontvangst: 

10.30 uur

Aanvang:

11.00 tot 11.30

Agenda:

1. Opening.

2. Verslag ALV 2018 staat op de website

3. Bestuursverkiezingen.

a. Aftredend is Daan Janse

b. Aftredend en herkiesbaar is Jan Stienstra

c. Toetredend is Ruud Moeskop

d. Toetredend is Peter de Jongste

e. Toetredend is Peter de Jong

4. Financiële aspecten

5. Rondvraag

6. Afsluiting

 

Met Genie groet

Jan Stienstra

 

Link naar het verslag van de ALV 2018: VERSLAG