Nieuws

PERSBERICHT 62e Militaire Lourdes Bedevaart

Stichting Militaire Lourdes Bedevaart
09 januari 2020

PERSBERICHT

Nederlandse militairen voor 62e keer op bedevaart naar Lourdes

Doorn, 6 januari  2020 – De inschrijving voor deelname aan de 62e Internationale Militaire Lourdes Bedevaart is geopend. Van 15 tot en met 17 mei 2020 zullen er ook uit Nederland weer militairen, oud-militairen en burgermedewerkers van Defensie deelnemen aan dit bijzondere evenement. Tijdens de komende bedevaart zal een oud-militair van de Koninklijke Marine in Lourdes worden gedoopt, het vormsel ontvangen en zijn eerste Heilige Communie mogen beleven als nieuw lid van de katholieke geloofsgemeenschap.

De informatie op de website http://www.militairebedevaart.nl is dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Dit om potentiële nieuwe deelnemers aan de Militaire Lourdes Bedevaart meer ‘beeld en geluid’ te geven van de diverse programmaonderdelen. In korte sfeerimpressies valt te lezen over de inhoud en het verloop van verschillende activiteiten.

Sinds 1958 verzamelen zich in Lourdes ieder jaar in mei zo’n 13.000 militairen uit meer dan 40 landen voor de ‘Pèlerinage Militaire International’ (PMI). De Franse pastoor André Besombes en de Duitse aalmoezenier Ludwig Steger gaven  al direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog de eerste aanzet tot wat is uitgegroeid tot een wereldomvattend vredesinitiatief. Dit in de hoop dat ontmoeting tussen militairen in Lourdes, wereldwijd zou bijdragen aan verzoening tussen de volkeren.

De hedendaagse militaire pelgrims geven door hun deelname ieder vanuit hun eigen beweegredenen inhoud aan deze manifestatie. Voor de één heeft vooral de ontmoeting en verbroedering met militairen uit landen die tegen elkaar oorlog hebben gevoerd een therapeutische werking. De ander ziet hierin een mogelijkheid om zijn of haar spiritualiteit te voeden en te verdiepen. Maar ook persoonlijke ontwikkeling is voor sommigen een doel. Voor alle deelnemers biedt het weekend in Lourdes volop mogelijkheden.

De Stichting Militaire Lourdes Bedevaart vertegenwoordigt de Nederlandse tak van de PMI. Dit jaar is tijdens de Internationale Voorbereidingsconferentie in Rome voor de bedevaart van 2020 het thema vastgesteld: ‘Mijn vrede geef ik u’ (Joh. 14, 27). Als beeldmerk is gekozen voor een ovaal embleem met daarop een vredesduif met op de achtergrond een kruis begroeid met rozen

 

Zie ook de website http://www.militairebedevaart.nl