Nieuws

PSST.nl (teken de petitie!)

31 januari 2021

Van de Voorzitter GORKKL (Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht),

 

De staat van de Krijgsmacht is al vele jaren slecht en zal op basis van het huidige beleid en de huidige aandacht vanuit de samenleving ook niet snel verbeteren. Vele, met name aan defensie gerelateerde verenigingen en personen hebben hier al vaak op gewezen.

 

Een groep verontruste burgers is diezelfde mening toegedaan. Zij acht het nu tijd om breed in de samenleving daar aandacht op te vestigen en de verantwoordelijke politici op te roepen om nu echt stappen te nemen deze dramatische situatie in de komende regeerperiode te verbeteren.

 

Wij kunnen deze oproep van www.psst.nl alleen maar ondersteunen. Ik roep u in mijn functie van voorzitter van het GORKKL dan ook op om massaal deze petitie te ondertekenen en deze oproep te delen binnen uw familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarmee voegt u zich bij de grote groep verontruste burgers en laten wij gezamenlijk zien dat het ernst is.

 

Voorzitter GORKKL

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen.