Nieuws

Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

VVRG
08 maart 2021

Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

Een langgekoesterde wens van velen is in vervulling gegaan: een plek waar veteranen – en desgewenst hun partner – kunnen worden begraven, bijgezet (urn) of hun as kan worden uitgestrooid.

Een plek die recht doet aan hun inzet voor vrede en vrijheid; een indrukwekkende plek voor nabestaanden en bezoekers, met een prachtig herdenkings- en educatiecentrum. Alles uit eerbied voor onze veteranen.

Er is met nadruk voor gekozen voor uniformiteit. Dat houdt in dat alle graven worden voorzien van een uniforme staande grafsteen en grafbedekking. De steen is voor de veteraan of voor zijn/haar nabestaanden vrij van kosten: de steen wordt aangeboden door de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. In een graf kan ook een urn worden bijgezet. As verstrooien is ook mogelijk. Hiertoe is een strooiveld gerealiseerd.

Een veteranenuitvaart gaat gepaard met de nodige etiquette en protocol. Om die reden is gezocht naar een kennispartner en beheerder van de begraafplaats. Die heeft het bestuur gevonden in het Team Bijzondere Uitvaarten van Monuta. Dit team kent alle gangbare protocollen en de etiquette van alle soorten uitvaarten – in het bijzonder van militaire en veteranenuitvaarten. Zo staat de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen garant voor een waardig afscheid van veteranen, stijlvol, met een constante kwaliteit én behoud van protocol.

De aula in het herdenkings- en educatiecentrum biedt ruimte voor ceremonies met 80 personen tot 140 personen. Met speciale voorzieningen in de buitenlucht kunnen tot 500 personen een uitvaart bijwonen.

 

Vrijwilligers gezocht

Ook de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen kan niet bestaan zonder de hulp en inzet van vrijwilligers. Dit is dan ook de reden waarom op 11 februari 2021 de Vereniging Vrijwilligers NVBL en OGS te Loenen is opgericht.

Het bestuur bestaat uit:

  • Lkol. b.d. Johan Bergsma, voorzitter
  • Ineke Zaal, vice-voorzitter
  • Gerard van Leeuwen, secretaris
  • Lkol. b.d. Henk Laurens, penningmeester
  • Janine van der Deure, bestuurslid

Om de veteranen die respectvolle laatste rustplaats te kunnen bieden waar zij recht op hebben, is de Vereniging Vrijwilligers BVBL en OGS te Loenen op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij één van de volgende vier werkgroepen:

  • Werkgroep Beheer en Onderhoud Begraafplaats (BOB), coördinator Rob Berendsen
  • Werkgroep Gastvrijheid, Horeca en Toezicht (GHT), coördinator Jos van Doornspeek
  • Werkgroep Begeleiding Uitvaarten, Bijzettingen en Evenementen (BUBE), coördinator Tjeerd Geerts
  • Werkgroep Rondleidingen, Voorlichting en Educatie (RVE), coördinator aooi. b.d. Joop de Lange

Heeft u belangstelling voor één van bovenstaande werkgroepen en/of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@vrijwilligersnvbl-ogs.nl. 

Zij waren er voor ons, laten wij er nu ook voor hen zijn.

Meld u zich aan?