Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor Brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer Vrijdag 4 juni j.l. werd de 2e Algemene Vergadering van de Vereniging Veteranen Platvorm gehouden. Ook dit keer via een livestream i

G.M.N. Beerkens
09 juni 2021

Koninklijke onderscheiding voor Brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer

 

Vrijdag 4 juni j.l. werd de 2e Algemene Vergadering van de Vereniging Veteranen Platvorm gehouden. Ook dit keer via een livestream i.v.m. Coronabeperkingen. Het was tevens de laatste vergadering onder leiding van voorzitter Hein Scheffer. In zijn afscheidswoord memoreerde de scheidende voorzitter de vele positieve ontwikkelingen m.b.t. veteranenbeleid in de afgelopen jaren en dankte het bestuur voor de tomeloze inzet en steun in de uitvoering van het beleid, waarna hij de voorzittershamer overdroeg aan zijn opvolger, eveneens een goede bekende binnen het Regiment Genietroepen, Luitenant-generaal b.d. Hans van Griensven.

Na een korte toespraak van de nieuwe voorzitter gaf deze aan er veel zin in te hebben, waarna hij afsloot mijn zijn bekende slogan ‘Let’s make it happen!’. Hierna volgde een dankwoord door de vice-voorzitter waarin Hein geroemd werd voor de wijze waarop hij, in de voetsporen van de grondlegger van het veteranenbeleid Generaal b.d. Ted Meines, gedurende de afgelopen 8 jaar inhoud gegeven heeft aan zijn functie als voorzitter VP. Er is al veel bereikt, maar ook voor zijn opvolger liggen er nog vele uitdagingen.

De afscheidsceremonie werd onderbroken door de binnenkomst van de Minister van Defensie, Ank Bijleveld, met in haar kielzog de echtgenote en directe familie van de scheidende generaal Scheffer.

In een korte toespraak dankte de minister hem voor zijn rol als adviseur op het gebied van veteranenbelangen en de resultaten die geleid hebben tot meer erkenning en waardering en betere zorg voor veteranen. Voor deze belangeloze inzet voor de maatschappij en specifiek de krijgsmacht en haar veteranen werd Hein Scheffer namens de Koning door minister Ank Bijleveld benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de Coronabeperkingen werd de bijbehorende onderscheiding opgespeld door zijn echtgenote.

De ceremonie werd afgesloten met het uitdragen van de tradities van het Regiment Genietroepen door onze Regimentsadjudant Pim van Gurp, die met de ‘natte peddel’ rondging. Na het zingen van het Mineurslied werd er uiteraard met brandewijn getoast op het regiment en op de zojuist gedecoreerde.

Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen

Gedurende de eerste jaren van het bestaan van de toen nog Stichting Veteranen Regiment Genietroepen was de regimentscommandant formeel daarvan de voorzitter. Aangezien dit mede vanwege belangenverstrengeling ongewenst was werd besloten om de functie van voorzitter los te koppelen van die van regimentscommandant. Brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer werd bereid gevonden deze de eerste ‘echte’ functie als voorzitter van de VVRG op zich te nemen. Een functie waaraan hij met veel enthousiasme inhoud gaf. Toen echter de voorzittersfunctie bij het VP vacant werd en er een beroep op hem werd gedaan, heeft hij in overleg met het bestuur van de VVRG besloten om vanwege het algemene veteranenbelang over te stappen naar het VP.

 

Hein, namens bestuur en leden van de VVRG van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende onderscheiding en bedankt voor alles wat je voor de VVRG en de Nederlandse veteranen hebt betekend. Sodeju!