Nieuws

Verantwoordingsorgaan ABP

17 december 2021

Genisten,

wat is het verantwoordingsorgaan ABP?

 

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Er komen verkiezingen aan!

 

https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan/

30 juni 2022 eindigt de zittingstermijn van alle leden van het verantwoordingsorgaan.

Daarom organiseren we verkiezingen!

 

Vanwege het feit dat over het algemeen er een aanzienlijk aantal leden van de bij het VP aangesloten organisaties de pensioengerechtigde (ook FLO) leeftijd hebben bereikt, gaat hun dit ook aan.

 

Nu stelt Gerard Kuppen zich in persoon beschikbaar als kandidaat, echter hij heeft hiertoe wel 500 pensionado’s nodig die hem willen steunen….!!!

Vandaar dat wij bij uitzondering dit verzoek zullen faciliteren om eenmalig de secretariaten hiertoe te benaderen.

Indien u hiermee instemt, kunt u aub dit bericht verspreiden onder uw achterban, via de mail, de website en/of de social media.

Hieronder beschrijft Gerard wat u precies kunt doen om hem als kandidaat te ondersteunen.

LS,

Wellicht is er een groot aantal leden van deze vereniging dat mij niet kent.

 

Ik ben Gerard Kuppen, Kol bd van de Koninklijke Luchtmacht, en ik wil als onafhankelijk kandidaat een gooi doen naar een positie in het verantwoordingsorgaan van het ABP.

 

Dat is een vrijwilligersbaan, waarmee je invloed kunt uitoefenen op de koers van het ABP en dat wil ik doen namens u allen.

Daar wil ik mij vol overtuiging inzetten voor een goed en volledig geïndexeerd pensioen voor alle deelnemers aan het pensioenfonds voor nu en in de toekomst.

 

Uitgangspunt daarbij is dat iedere deelnemer van het pensioenfonds ABP aandeelhouder is.

Daarom zal mijn inzet ook gericht zijn op meer rechten voor het verantwoordingsorgaan.

 

Om te mogen deelnemen als onafhankelijke kandidaat heb ik 500 mensen nodig die mijn kandidatuur willen ondersteunen (en later op mij stemmen uiteraard).

 

Tot nu toe is het mij gelukt om zo’n 150 ondersteuners te vinden.

De ondersteuners moeten wel een deelnemer zijn in het ABP pensioenfonds én al een pensioen (ook UGM/FLO of MIP) ontvangen.

U kunt mijn kandidatuur steunen door het formulier 'ondersteuning van een kandidatenlijst' in te vullen en te ondertekenen.

Het formulier kunt u hier vinden: https://www.abp.nl/images/10329%20APG%20ABP%20Formulier%20ondersteuning%20van%20een%20kandidatenlijst%20gepensioneerden%20INVULBAAR.pdf

 

Bovenin dient u bij 'kandidatenlijst' in te vullen 'Kuppen' en bij 'lijstindiener' 'Gerard Kuppen'.

Na ondertekening kunt u het dan sturen aan gerardkuppen@gmail.com.

Als u nog vragen heeft kunt u mij daar ook bereiken.

 

Meer info over de betreffende verkiezingen vind u via de volgende link: https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan/verkiezingen-2021-2022/?ns_mchannel=edm-dn&ns_campaign=VO_verkiezingen&ns_source=cta_verkiezingen&ns_linkname=gepensioneerden&ns_fee=0

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Kuppen

 

laten als Genisten deze Collega onze steun geven. #sodeju