Nieuws

Algemene Ledenvergadering (ALV) VVRG

Secretaris VVRG
28 maart 2022

Het bestuur van de Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen nodigt u uit voor de

Algemene Ledenvergadering (ALV) VVRG op donderdag 28 april 2022

Vóór de COVID-19 pandemie was het gebruikelijk dat de ALV van de VVRG gehouden werd in combinatie met een eindejaarsbijeenkomst van het Regiment Genietroepen, maar door de beperkende maatregelen ter bestrijding van deze pandemie was dat in 2020  en 2021 niet mogelijk. Inmiddels
 

zijn alle beperkingen opgeheven en kunnen we elkaar gelukkig weer fysiek ontmoeten. Teneinde de opgelopen achterstand z.s.m. in te lopen,  heeft het bestuur gekozen voor een bezoek aan de recent geopende Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en combineren we dit met een inhaalslag aangaande de jaarlijkse ALV.

Locatie:
Nationale Veteranenbegraafplaats te Loenen
Groenendaalseweg 68
7371 EZ Loenen

Programma: 
10.00 - 11.00 uur  Ontvangst
11.00 - 12.30 uur  Presentatie over de Veteranenbegraafplaats, rondleiding en kranslegging
12.30 - 13.30 uur  Lunch
13.30 - 15.30 uur  Algemene Ledenvergadering
15.30 - 16.00 uur  Afsluiting, borrel

Aanmelding
Vóór 22 april a.s. via email naar secretaris@vvrg.nl onder vermelding  van NAAM, RANG en nummer Veteranenpas. Tijdens de ALV zal een aantal bestuursleden, alsmede de voorzitter aftreden, maar allen stellen zich herkiesbaar. U kunt zich voor zowel een bestuursfunctie als voor de functie van voorzitter via voornoemd emailadres aanmelden als tegenkandidaat.

Tenue:            
Het tenue is vrij, hoewel het dragen van de VVRG polo en/of softshell (voor zover deze in uw bezit zijn) alsmede uw baret op prijs gesteld wordt i.v.m. de  kranslegging op het ereveld.

Alle relevante stukken voor de vergadering (Agenda, Notulen etc) worden tijdig gepubliceerd op de website van de VVRG.