Nieuws

OPROEP VOOR POST ACTIEVE VETERANEN VAN ISAF EN MINUSMA

Plv VZ VVRG
02 april 2022

Vanuit de NLDA/ Faculteit Militaire Wetenschappen doen we onderzoek naar de
zorgbehoefte onder post actieve veteranen. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar post
actieve veteranen die uitgezonden zijn geweest naar Afghanistan (ISAF) en/of MALI
(MINUSMA).

Van de mannelijke veteranen hebben we al voldoende response gehad. Op dit moment is er
nog een sterke behoefte aan vrouwelijke veteranen die we zouden mogen interviewen en
die in gevechtsfuncties maar zeker ook andere functies hebben gediend in de
bovengenoemde uitzendgebieden. Ook zoeken we nog naar 2 of 3 jonge post actieve
veteranen die de dienst niet vanwege FLO/pensioen verlaten hebben. 

De interviews gaan o.a. over uw ervaringen, mogelijke stressvolle gebeurtenissen en hoe jij
daar mee omging. Doel is het in kaart brengen van het welzijn en de mogelijke
zorgbehoeften voor, tijdens en na de uitzending. Dit onderzoek leidt, waar nodig, tot
aanbevelingen voor de werkpraktijk. Het interview duurt ca. 1,5 uur en wordt op een rustige
locatie naar uw keuze afgenomen.

Deelname aan dit onderzoek is op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en anonimiteit.
Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden of heb je nog vragen, stuur dan een mail naar:
Dr. Emiel Maliepaard, e.maliepaard.01@mindef.nl