Nieuws

Nederlandse Veteranendag (NLVD) 25 juni a.s. Dringende oproep aan Genieveteranen !

Secretaris VVRG
07 april 2022

Nadat de NLVD 2 jaar vanwege Corona niet heeft plaats gevonden, kunnen we elkaar dit jaar gelukkig weer ontmoeten op het Malieveld in Den Haag. Deze dag, die vooral bedoeld is als eerbetoon en waardering voor de Nederlandse veteranen, is bovenal de ultieme gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een sfeer van kameraadschap en saamhorigheid zoals we die kennen vanuit onze inzet bij diverse missies.

Afghanistan
Dit jaar staat vooral in het teken van de missies in Afghanistan, aangezien op deze dag door Zijne Majesteit de Koning aan het Regiment Genietroepen het vaandelopschrift ‘Afghanistan’ wordt toegekend als waardering voor de uitzonderlijke wijze waarop wij, genisten, invulling hebben gegeven aan de taakuitvoering tijdens de ISAF missies.

Als genieveteranen willen wij uiting geven aan onze trots door met een zo groot mogelijk veteranendetachement deel te nemen aan het defilé dat zal worden afgenomen door ZM de Koning.

Wil jij deel uitmaken van dat detachement en onder belangstelling van duizenden dankbare burgers onder begeleiding van ons Fanfarekorps der Genie defileren door de binnenstad van Den Haag, waarbij uiteraard het Mineurslied gezongen wordt, meld je dan aan via de website van het Nederlandse Veteraneninstituut. Even een account aanmaken en of Inloggen op Mijn NLVi  en aangeven dat je wilt deelnemen met het detachement van de Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen (VVRG) om in aanmerking te komen voor gratis treinkaarten en maaltijd- / consumptiebonnen.          

Aanmelden vóór 1 mei a.s.

Nadere informatie over tenue, tijdstip melden wordt t.z.t. via de mail verstrekt.

Let’s make it happen! Sodeju!