Nieuws

OPROEP! Steun het VP en onze Indië veteranen en kom naar Den Haag.

Bestuur VVRG
13 mei 2022

OPROEP! Steun het VP en onze Indië veteranen en kom naar Den Haag.

 

 

Momenteel buigt de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer zich over de uitkomsten van het Meerjarig Indië Onderzoek. Daartoe heeft de commissie een aantal instanties uitgenodigd om tijdens een rondetafelgesprek hun visie en standpunt nader toe te lichten. Het Veteranen Platform (VP) en NLVi bijten het spits af op 23 mei a.s. om 10.00 uur.

 

Wetende dat publieke opinie een belangrijke rol speelt bij de beeldvorming van de commissie, roept het VP zoveel mogelijk veteranen op om fysiek aanwezig te zijn in Den Haag om het standpunt van het VP kracht bij te zetten. Iedereen wordt uitgenodigd bij één of meerdere sessies aanwezig te zijn. 

 

Om de drempel om naar Den Haag te reizen te verlagen, draagt het VP graag bij in de reiskosten middels openbaar vervoer of km- vergoeding. 

 

Voor nadere info over het onderzoek, standpunt van het VP, info over de rondetafelgesprekken en aanmelding, zie bijlagen.

 

Dus meld je aan om het standpunt van het VP te onderstrepen en onze Indië veteranen te steunen. 

 

Aanmelding middels bijgevoegd excell formulier en dit verzenden naar het VP, i.a.a. secretaris@vvrg.nl

Document bijwonen rondetafel gesprek

Excell bestand ten behoeve van het aanmelden.