BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VVRG op 17 mei 2023

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VVRG op 17 mei 2023

Secretaris VVRG
05 mei 2023

Beste leden van de VVRG,

De 10e ALV is 21 april j.l. gehouden. Als agendapunt stonden daar de gewijzigde statuten op. De vereiste twee-derde meerderheid van de leden voor goedkeuring van de statutenwijzigingen is niet gehaald. Daarom is, conform de oude statuten, binnen zeer korte tijd, een buitengewone ledenvergadering noodzakelijk om de gewijzigde statuten alsnog te kunnen bekrachtigen.

Het bestuur van de VVRG nodigt haar leden uit voor de BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VVRG op 17 mei 2023
 

Locatie “KEK gebouw” Prinses Margrietkazerne
Kolonel D.J. Teesweg 1, 8091 AT Wezep

Ontvangst : v.a. 13.30 uur
Aanvang Buitengewone ALV : 14.00 uur

U wordt vriendelijk verzocht zich via de mail voor woensdag 10 mei (dit ivm toegang tot de kazerne) aan te melden voor de vergadering bij secretaris@vvrg.nl onder vermelding van naam, voorletters en nummer veteranenpas. Tevens dient u aan te geven of u wel of niet in het bezit bent van een defensiepas.

De toegangsregeling bij defensie is gewijzigd. Als u niet in het bezit bent van een defensiepas informeer ik u nader voor toegang tot de kazerne.

Deze buitengewone algemene leden vergadering heeft als enig onderwerp goedkeuring gewijzigde - Statuten en - Huishoudelijk Regelement.

Hieronder vindt u tevens de agenda

Graag tot 17 mei a.s.

Agenda:

  1. Opening en welkomstwoord.
  2. Verslag ALV 21 april 2023.
  3. Voorstel tot wijziging statuten
  4. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement.
  5. Rondvraag
  6. Afsluiting

Met geniegroet,
J. (Jan) Stienstra luitenant-kolonel b.d.
Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen
Secretaris