Algemene ledenvergadering december 2023

Algemene ledenvergadering december 2023

Daniëlle Geurts
08 december 2023

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VVRG vindt dit jaar plaats op 20 december in Pathé Bioscoop Ede. Na afloop van de vergadering vindt de eindejaarsbijeenkomst plaats waar we gezamenlijk de bioscoopfilm Vuurlinie zullen bekijken.

De aanmeldtermijn voor de ALV en de eindejaarsbijeenkomst is inmiddels verlopen. Heb je vragen hierover, mail dan naar secretaris@VVRG.nl

De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:

Opening en welkomstwoord
Mededelingen bestuur
Jaaroverzicht verenigingsactiviteiten
Vaststellen notulen 10e ALV
Financiële aspecten
Financieel overzicht 2023
Goedkeuring begroting 2024
Bestuursverkiezingen
Afscheid oude bestuursleden en installatie nieuwe bestuursleden
Rondvraag
Afsluiting