Bestuur

     Jan Boot

     Voorzitter

    Gerrit Beerkens

     Vice-voorzitter

     Jan Stienstra

     Secretaris

     Bas van de berg

     Penningmeester

     Wapendag

   Peter de Jong

 Coördinator 0-lijns ondersteuning

     

     Jan Wolterink

     Coördinator NLVD+

     1e vrijwilliger 11 Pagnbat

     Henny Radt

     1e vrijwilliger 11 Gncie lumbl

     

    Chris Stern

      Wapendag

   

     Peter de Jongste

     Webmaster / Social media

     Ledenadministratie

     Pim van Gurp

     RA

     Adviseur