Doelstellingen

 1. De veteraan de mogelijkheid bieden om regimentsgenoten te ontmoeten.
 2. Deelname aan de Nederlandse Veteranendag (NLVD), naast het mede organiseren van de Wapendag.
 3. Nuldelijnsondersteuning, gebruikmaken van bestaande mogelijkheden zoals het Veteraneninstituut (Veteranenloket)
 4. Informatie verstrekken.
 5. Het volgen van ontwikkelingen bij het Wapen der Genie o.a. door tweemaal per jaar het  uitgeven van het regimentsblad "Genist" te ondersteunen.
 6. Mogelijkheid bieden een eigen bijdrage te leveren aan de ‘club’ waarmee een belangrijke periode van het leven is doorgebracht, zowel fysiek, materieel als financieel.
 7. Ondersteuning van initiatieven van regimentsveteranen

De vereniging tracht deze doelen onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het betrekken van veteranen bij Regimentsactiviteiten;
 2. Het ondersteunen bij het organiseren van reünieactiviteiten;
 3. Het ondersteunen bij het organiseren en bijwonen van herdenkingen;
 4. Het bieden van een ‘thuisbasis’ voor veteranen en hun familieleden bijv. in de ontmoetingsruimte 'De Brug';
 5. Het coördineren van saamhorigheidsactiviteiten in overleg met de aangesloten geledingen;
 6. Het verzamelen, verwerken en bekend stellen van informatie betreffende het Regiment Genietroepen aan derden en het in voorkomend geval vertegenwoordigen van het Regiment tijdens officiële gelegenheden.