VVRG

De Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen (VVRG) heeft ten doel de band en kameraadschap in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren tussen de veteranen onderling, postactieven en de actief dienende militairen.
De VVRG heeft tevens ten doel de leden te begeleiden (nuldelijnsondersteuning/veterenanloket) bij het vinden van de juiste hulp bij het oplossen van problemen, opgelopen als gevolg van oorlogsactiviteiten of de deelname aan vredesmissies. De VVRG heeft tevens ten doel de tradities van het Regiment Genietroepen (mede) te handhaven, voort te zetten en uit te dragen.